99popo.com_11sasa

所属类别(品牌) 名称(别名) 标签 联系电话 地址(区域) 详情
所有 后岭 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 谢家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 关外村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 大礁头 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 下岙 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,环岛北路 详情
所有 龙山村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 下泥场 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 浙江远大新材料工业园 公司企业,高科技园区,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,威尔路附近 详情
所有 横峙岭 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区(大榭) 详情
所有 北门岭 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,柴狮线 详情
所有 关头 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,兴港路 详情
所有 龙眼干 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,太平路 详情
所有 黄沙关 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 上厂 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 海城社区 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区(大榭) 详情
所有 葛家湾 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 王家 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区(大榭) 详情
所有 太狮山 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 小门工业区 公司企业,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,白峰镇海兴路 详情
所有 王榭村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 后所村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 镇东桥 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 里厂村 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,南湖路(大榭) 详情
所有 聚福庵 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,三二九国道 详情
所有 楼下 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 小峙村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 大峙 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,兴港路 详情
所有 外道头 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 下柴埠 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,大榭大桥 详情
所有 董王村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 浦下 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 下塘 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 后横 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,第二通道 详情
所有 榭西工业园 公司企业,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,大榭街道北渡路(大榭) 详情
所有 东关 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 大湾村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 同盟村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 河南顾 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,第二通道 详情
所有 浙江平易国际软件园(平易国际软件园|平易软件园) 公司企业,工商业区,园区,科技园,软件园,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,兴业大道8号 详情
所有 下三山 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 李孙房 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,明州西路 详情
所有 东塘外 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,凤洋一路(新矸) 详情
所有 居子山 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 托普国际软件园 公司企业,高科技园区,园区,科技园,软件园,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,兴业大道附近 详情
所有 镇安工业园(镇安工业园区) 公司企业,工商业区,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,崂山路8号 详情
所有 算山碶(算山碶) 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 横浦村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,太河北路 详情
所有 喜杨桥 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 小山王家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 中塘桥 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 余庆桥 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 道浦 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 水斗 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 象头张 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,浦江路 详情
所有 黄家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 胡家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 太平洋工业区五号楼 公司企业,高科技园区,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,嵩山路1283号 详情
所有 下张村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 书院村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 朱塘村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 八十房 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,松花江路 详情
所有 外洋泗 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,长江路 详情
所有 念四房 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,大港二路 详情
所有 徐姓屋 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区(新碶;新矸) 详情
所有 科房 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 袋底邱家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,恒山路(新碶;新矸) 详情
所有 花峙 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,新大路(新碶;新矸) 详情
所有 河下 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 凤洋五队 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,凤洋一路 详情
所有 万代洋 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 丁山头下 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,坝头东路 详情
所有 外河塘 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,嵩山路(新碶) 详情
所有 下底贺家 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,福泉路(新碶;新矸) 详情
所有 星阳村 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区(新碶;新矸) 详情
所有 吕鉴村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,三二九国道 详情
所有 新矸 行政地标,商圈,弱商圈,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区(新碶;新矸) 详情
所有 塘湾工业园区 公司企业,高科技园区,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,红枫路11号 详情
所有 杜家村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,三二九国道 详情
所有 长跳咀 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 青峙工业区 公司企业,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 黄家湾 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 七里峙 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 水灌口 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区 详情
所有 大库房 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 前程 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区 详情
所有 新庵 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区 详情
所有 后徐 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 后洪头(后泓头) 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 一号涵洞 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 李家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,顺泰路 详情
所有 王家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 前王 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 蛟川街道棉丰村 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区 详情
所有 顺风村 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,宁波市镇海区 详情
所有 南洪工业园 公司企业,园区,工业区,行政区划 浙江省,宁波市,镇海区,蛟川街道 详情
所有 畚斗楼 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,富春江路 详情
所有 西庙 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 周俞路 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情
所有 长礁岙 行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区 详情
所有 毛家 名称标注类,行政地标,村庄,行政区划 浙江省,宁波市,北仑区,宁波市北仑区 详情

联系我们 - 99popo.com_11sasa - 关于我们
Copyright © 2015-2016 iteam